📢 การประมูลขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงานช่างเทคนิคการผลิต

📢 การประมูลขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงานช่างเทคนิคการผลิต

การประมูลขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงานช่างเทคนิคการผลิต

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงานช่างเทคนิคการผลิต จำนวน 1 หลัง ที่ตั้งเลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โโยผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรื้อถอน และขนย้าย ปรับเกลี่ยพื้นที่ให้โล่งเตียนพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ ราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 45,000 บาท(สี่หมื่นพ้าพันบาทถ้วน)


รายละเอียดไฟล์แนบให้ Download