โครงการตลาดจำหน่ายสินค้า ประจำปีการศึกษา 2/2562

โครงการตลาดจำหน่ายสินค้า ประจำปีการศึกษา 2/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด แผนกวิชาการตลาด จัดโครงการตลาดจำหน่ายสินค้า ประจำปีการศึกษา 2/2562 โดยมี นายสมชาย ขวัญเจริญ และ นางสาวกชวรรณ หาญกล้า รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ณ บริเวณแผนกวิชาการการตลาด วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม