📚 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

📚 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อยกระดับสมรรถนะกำลังคน กลุ่มอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตและระบบอัตโนมัติ สู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยมี ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง ดร.วรวุฒิ กังหัน และ ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และตัวแทนจากบริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันพ์