🏍 โครงการขับขี่ปลอดภัย 2566

🏍 โครงการขับขี่ปลอดภัย 2566

       วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุของ นักเรียน นักศึกษา ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน โดยมี วิทยากรจาก บริษัท เวิลด์ สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์ วิส จำกัด มาให้ความรู้ ในการนี้ นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์