🎉พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2564

🎉พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸ภาพกิจกรรม