📈 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

📈 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

       วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษา สายอาชีวศึกษา ได้มีทักษะและประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพ โดยมี นางพชรมน ภิรมย์ราญา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸 ภาพกิจกรรม

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์