โครงการทำบุญใส่บาตรทุกวันศุกร์ 2562

โครงการทำบุญใส่บาตรทุกวันศุกร์ 2562

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรตาม โครงการทำบุญใส่บาตรทุกวันศุกร์ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญใส่บาตรในทุกวันศุกร์ ณ ลานเจดีย์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม