วันพ่อแห่งชาติ 2562

วันพ่อแห่งชาติ 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 และในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม