📣 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชาย/หญิง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📣 ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชาย/หญิง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

เอกสารที่ใช้ในการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชายและหญิง ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

          1. ใบสมัครติดรูปถ่าย 3 * 4 เซนติเมตร

          2. สำเนาบัตรประชาชน

          3. สำเนาทะเบียนบ้าน

          4. ใบรับรองแพทย์

          5. ใบปพ. 1

ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์

สามารถส่งเอกสารได้ที่ห้องกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

เบอร์โทรติดต่อ 092-419-7974 (อาจารย์ธงชัย)

:: ข้อมูลจาก : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา