📝 การประเมินเอกสารการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

📝 การประเมินเอกสารการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประเมินเอกสารข้อเสนอ
เชิงแนวคิด (Concept paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์