📣 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2566

📣 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2566

       วันที่ 25 กันยายน 2566 พิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2566 อบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมฯ ร่วมเป็นจิตอาสาตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน โดยมี นายอภิวัฒน์ เพชรน้อย ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมกับ นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์