พิธีมอบทุนการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา 2562

วันที่ 28 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม