📣 โครงการตลาดนัดเถ้าแก่น้อย 2565

📣 โครงการตลาดนัดเถ้าแก่น้อย 2565

       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดเถ้าแก่น้อย ชมรมวิชาชีพการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถนำความรู้จากการศึกษาไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานเจดีย์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: : ข้อมูลภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์