📝 ลงนามความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมฯ

📝 ลงนามความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมฯ

       วันที่ 20 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” และ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานการลงนาม ร่วมกับ นายสมเกียรติ บาลลา ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” และ นางมาลัย พิมพ์อ่อน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸 ภาพกิจกรรม

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์