📣 กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการรวมพลังใส่เสื้อช็อปทำความดี

       วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธ