📣ประกาศ การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

📣ประกาศ การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [17.50 KB]

     ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวช.1 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นักศึกษาระดับ ปวส.1 ในวันที่ 6 พฤษภาคม และผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.2 ,ปวช.3 และนักเรียนระดับ ปวส.2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้เลื่อนการจัดประชุม ฝึกอบรม การสัมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ออกไปก่อน เว้นแต่มีเหตุกรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม ให้ใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จึงประกาศ ดังนี้

       1. วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 นัดหมายเวลาที่เหมาะสมกับผู้ปกครองจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานผลการจัดประชุมให้วิทยาลัยฯ ทราบ

       2. สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1 นัดหมายวัน เวลาที่เหมาะสมกับผู้ปกครองจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานผลการประชุมให้วิทยาลัยฯ ทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

:: ข้อมูลจาก : งานครูที่ปรึกษา