📣 ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

📣 ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

       ตามที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 297/2556 เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นั้น

       วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ขอแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 5  หน้า 4  ในส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ดังนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [29.84 KB]

อ้างถึง ประกาศ รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

:: ข้อมูลจาก : งานบุคลากร