📣ประกาศรับวัคซีนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช1.และปวส.1-2 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี💉

📣ประกาศรับวัคซีนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช1.และปวส.1-2 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี💉

ประกาศรับวัคซีนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช1.และปวส.1-2
รอบที่ 6 (เข็มที่ 1)
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลปทุมธานี

: ข้อมูลจาก : งานสวัสดิการพยาบาล