ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ออนไลน์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ออนไลน์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติออนไลน์ “การวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 (https://conference2021pttc.wixsite.com/website)

สามารถลงทะเบียนได้จาก QR Code หรือตามลิ้งค์นี้ ลงทะเบียน

QR Code ลงทะเบียน

ผู้ประสานงาน
: ครูปาริชาต บุณยอัครฉัตร์ โทร 089-990-1234
: ครูปรียาภรณ์ ปุริสาย โทร 080-020-9709