ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-6560 ,0-2581-6920 ,0-2581-6390
แฟกซ์ 0-2975-6426 ,0-2975-6427
E-mail : PTTC.P@PTTC.AC.TH

เพจงานประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

แผนที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี