คลังภาพถ่ายกิจกรรม

จดหมายข่าวรอบรั้ว วทป.

📣 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2566        ตามที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเปิดรับ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับเทคโนโลยีบัณฑิตประจำปีการศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกงานกัดควบคุมโดยระบบเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีประกวดราคาซื้อชุดฝึกงานกัดควบคุมโดยระบบเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อชุดฝึกงานกัดควบคุมโดยระบบเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด ประกาศ ณ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วันที่ 29 มีนาคม 2566 วันซ้อม วันที่ 27 มีนาคม 2566 07.30 - 08.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียน ตรวจเครื่องแต่งการ ทรงผม แต่งกายชุดน ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2565 บัญชีรายละเอียดพัสดุที่ขอจำหน่ายโดยวิธีขาย (รายชิ้น) ประจำปี 2565 👇 บัญชีรายละเอียดพัสดุที่ขอจำหน่ายโดยวิธีข ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 2 มีนาคม 2566 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในระบบและระบบทวิภาคี ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวให้โ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📢 ศึกษาครบ พบแหล่งงาน

งานศึกษาครบ พบแหล่งงาน วันที่ 24 มีนาคม 2566 ฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ศึกษาครบ พบแหล่งงาน(งานวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)Job registration form for graduated and find jobs (Engineering, Business Administr ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📚 การปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและตลาดแรงงานในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้า ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📝 พิธีลงนามฯ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลั ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม
/ / กิจกรรม

📣 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมนักเรียนทุนฯ

       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางจิณจนา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 2 คน ได้แก่ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📝พิธีลงนามฯ (MOU) ร่วมกับ บริษัท เอ. ไอ. เทคโนโลยี จำกัด⚙️

       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และ บริษัท เอ. ไอ. เทคโนโลยี จำกัด โดยมี นายดำรงค์ ส ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการนิตยา ศรีแก้ว

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชกาครู ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ย้ายมา ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 พิธีเปิดกีฬาสี PTTC GAMES 2022

       วันที่ 27 มกราคม 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2565 PTTC GAMES 2022 โดยมีการแข่งขันกีฬา การประกวดขบวนพาเหรด ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

🚦 โครงการขับขี่ปลอดภัย 2566

       วันที่ 19 มกราคม 2566 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา ที่ใช้ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📚 งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ร่วมงานวันครูและเข้ารับเกียรติบัตรครูดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 โดยมี นาย ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

ทำบุญใส่บาตรเทศกาลปีใหม่ 2566

       วันที่ 6 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

🛠 พิธีเปิดโครงการอาชีวะช่วยประชาชน

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ออกหน่วยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทาง ตาม “โครงการศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาใส่ใจตรว ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกใน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยเทคน ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบชุด Stator poles,rotor coils, Armature, Commutator And Carbon Brush ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบชุด Stator poles,rotor coils, Armature, Commutator And Carbon Brush ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะระดับภาค 2565

       วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มอบโล่และเกียรติบัตร แสดงความยินดี ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม