คลังภาพถ่ายกิจกรรม

จดหมายข่าวรอบรั้ว วทป.

📋 ตรวจสอบรายชื่อ การสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช. – ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) Update!!

ตรวจสอบรายชื่อการสมัครโควตา ระดับ ปวช. 👇👇👇 ตรวจสอบรายชื่อการสมัครโควตา ระดับ ปวส. 👇👇👇 : : ข้อมูลจาก : งานทะเบียน ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 โครงการตลาดนัดเถ้าแก่น้อย 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดเถ้าแก่น้อย ชมรมวิชาชีพการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระห ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

การอบรมงานโรงแรมในเรือสำราญ เส้นทาง work &Travel ระดับโลก

       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการเชิญวิทยากรภายนอก ภายใต้หัวข้อ “งานโรงแรมในเรือสำราญ เส้นทาง work &Travel ระดับโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับค ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

🛠 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ๒๕๖๕

       วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้มาทำการแข่งขัน ณ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ เทพบุตรและนางนพมาศจำแจง ในการนี้ นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช. – ปวส. และเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนีบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) QR code แ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📝การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ๒๕๖๕

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยมี นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการรวมพลังใส่เสื้อช็อปทำความดี

       วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มอบหมายให้ นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีภัทราวุฒิ เเสงกล้า หัวหน้างานโครงการพิเศษเเละการบริ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📚 การประชุมครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

       วันที่ 19 ตุลาคม 2565 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ตรวจเยี่ยมน้ำท่วม

       วันที่ 7 ตุลาคม 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะทำงานขบวนคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “อาชีวะช่วยประชาชน” โดย นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๕

       วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ณ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งงานบริหารทั่วไป ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

การลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

📣 การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ : : ข้อมูลจาก : งานทะเบียน ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพรวันแม่ 2565

       วันที่ 10 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการว ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2565

       วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยก ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

🇨🇳 ต้อนรับครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับ Miss Zhan qing ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ Hanban ณ ลานอ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

🗳 เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2565

       วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยา ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

🎉 ต้อนรับครูผู้ช่วย 2565

       วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม

🎊 ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และข้าราชการโอนย้าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกท่าน

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และข้าราชการโอนย้าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกท่าน ข้อมูลจาก : งานประชาสัมพันธ์ ...
อ่านเพิ่มเติม และชมภาพกิจกรรม