ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหาร และจำหน่ายเครื่องดื่ม ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธ