วิธีแก้โปรแกรม gfmis ให้ใช้ได้กับ IE11

วิธีแก้โปรแกรม gfmis ให้ใช้ได้กับ IE11

โปรแกรม gfmis เป็นระบบเฉพาะของงานราชการ ปกติจะใช้กับ IE8 แต่ปัจจุบันใน Windows 10 จะเป็น IE11 จึงต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม


Cr. Youtube channel : Weerapon Sakrak

เอกสารวิธีการตั้งค่า gfmis จาก วก.สระบุรี

หมายเหตุ Link สำหรับเข้า GFMIS : https://webonlineintra.gfmis.go.th แต่สำหรับสถาบันที่ Uninet เสีย ให้ใช้ Link นี้ https://203.157.41.55 ครับ