ไฟล์ใน Flash drive หายเกลี้ยง!!! เราแก้ไขเองก็ได้

ไฟล์ใน Flash drive หายเกลี้ยง!!! เราแก้ไขเองก็ได้

เคยใช่ไหมที่ไฟล์ในแฟลชไดร์ฟหายวับไป หลังจากเราไปเสียบใช้งานที่เครื่องคนอื่น

ไม่ต้องตกใจไป ไฟล์ข้อมูลไม่ได้หายไปไหน มันแค่โดนไวรัสซ่อนอำพลางไว้ ไฟล์โดนซ่อนไฟล์ และซ่อนโฟลเดอร์ในแฟรตไดร์ฟ เราสามารถใช้โปรแกรม Fix UnHidden File 2011 โปรแกรมเรียกไฟล์ที่ถูกซ่อนให้กลับคืนมา แก้ปัญหาเมื่อถูกเล่นงานโดยไวรัสซ่อน แล้วไม่สามารถดูหรือใช้งานไฟล์นั้นๆ ได้ วิธีใช้คือให้แสกนไวรัสออกก่อน แล้วเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมา เลือกไดร์ฟที่ต้องการ แล้วรอ..ก็เสร็จ

ขั้นตอนการใช้งาน
   1. เสียบไดร์ฟ USB
   2. เปิดโปรแกรม Fix UnHidden File 2011
   3. กดปุ่ม Fix attrib เพื่อเลือกไดร์ที่โดนไวรัส
   4. กดปุ่ม O.K. แล้วรอจนเสร็จ