วิธีการหา MAC Address

วิธีการหา MAC Address

MAC Address คืออะไร

MAC Address คือ Physical Address เป็นตัวเลขฐาน 16 จำนวน 12 ตัว เป็นตัวเลขเฉพาะของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ Network ได้ เช่นโทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมีตัวเลข MAC Address เฉพาะมาจากโรงงาน ที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อระบุหมายเลขของเครื่องเรียกว่า MAC Address หรือพูดง่ายๆ มันก็คือตัวตนของมันเองที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะจะถูกตั้งค่ามาจากโรงงาน เพื่ออนาคตมันถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ จะไม่ได้ซ้ำกับอุปกรณ์อื่น ลักษณะของ MAC Address เช่น fc:3d:93:40:64:cb

หากเปลี่ยนเทียบให้เห็นภาพ IP Address น่าจะหมายถึงหมายเลขโทรศัพท์ของเรา ที่เมื่อใครโทรมาก็จะเจอเรา แต่เราก็สามารถเปลี่ยนหมายโทรศัทพ์ได้บ่อยๆ คนที่ไม่มีเบอร์ใหม่เราก็ไม่สามารถติดต่อเราได้ ต่างจาก MAC Address ที่เปรียบเหมือนหมายเลขบัตรประชาชน ที่จะติดตัวเรามาตั้งแต่เราเกิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เอาเลขบัตรเราไปค้นในทะเบียนราษฎร์ก็จะรู้ว่าเราเป็นใคร

ในบทความนี้ จะเสนอวิธีดู MAC Address บน 3 อุปกรณ์ ดังนี้
1. วิธีการหาดู MAC Address บน LAN card ในคอมพิวเตอร์ หรือ wifi บน Notebook
2. วิธีการหาดู wifi MAC Address บน iPhone
3. วิธีการหาดู wifi MAC Address บน Android
ไปดูกัน

1. วิธีการหาดู MAC Address บน LAN card ในคอมพิวเตอร์ หรือ wifi บน Notebook

1. คลิกปุ่ม start แล้วเลือก Run หรือ คลิกปุ่ม Start แล้วพิมพ์ Run หรือ กดปุ่ม Windows + R

2. ในช่อง Open พิมพ์ cmd แล้วกด OK

3. พิมพ์คำสั่ง ipconfig /all แล้วกด enter ในหน้า command prompt จะได้ตามรูป
*** สังเกตุ หมายเลข 1 คือ Lacal Area Connection
หมายเลข 2 คือ ค่า MAC Address ที่เราต้องการ

2. วิธีการหาดู wifi MAC Address บน iPhone

ไปที่ “Settings” -> “General” -> “About” แล้วเลื่อนลงมา MAC address คือ “Wi-Fi Address”

3. วิธีการหาดู wifi MAC Address บน Android

ไปที่ “Settings” -> “About phone” -> “Status” แล้วเลื่อนลงมา MAC address คือ “Wi-Fi MAC Address”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • www.modify.in.th
  • Youtube : WebbyFan.com
  • Youtube : mahmoud mohamed