📝 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

📝 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,900,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ไฟล์ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ไฟล์ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

: ข้อมูลจาก : งานพัสดุ