🇨🇳 ต้อนรับครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ

🇨🇳 ต้อนรับครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวต้อนรับ Miss Zhan qing ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ Hanban ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์