พิธีประสาทประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีประสาทประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประสาทประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายไชยศิริ สมสกุล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม