การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ 2562

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด สังกัดภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม