📢 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)