📱🛠การประชุมเพื่อทดลองใช้แอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวซ่อมทั่วไทย”

📱🛠การประชุมเพื่อทดลองใช้แอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวซ่อมทั่วไทย”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 การประชุมเพื่อทดลองใช้แอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวซ่อมทั่วไทย” โดยนางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริการธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ นำคณะทีมงานมาสาธิตและทดลองการใช้แอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวซ่อมทั่วไทย” ในการนี้ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ มาตรวจเยี่ยมดูแลการเตรียมความพร้อมโดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และนายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸ภาพกิจกรรม